REISIMINE COVID-19 AJASTUL

REISIMINE COVID-19 AJASTUL
Monday June 7th, 2021 admin

COVID-19 ajastul reisimine – tasub olla vaktsineeritud!
Euroopas reisimiseks on vajalik EL-i digitaalne COVID tõend, mis näitab reisija vaktsineerimise, haiguse
läbi põdemise ja testimise andmeid. Selle peab reisija endale ise genereerima, sisenedes digilugu.ee
lehele. Tõendit võib esitada kontrollijale elektrooniliselt (nt telefonis) või paberil.
Riiki saabumise reeglid on riigiti erinevad ja muutuvad ajas.
Kõige mugavam ja vähem bürokraatlik

on OLLA VAKTSINEERITUD või haiguse läbi põdenud.
Enamus riike loeb vaktsineerituks neid, kellel on täielikust vaktsineerimisest möödas üle 14 päeva.
Kui reisija ei ole vaktsineeritud või haigust läbi põdenud, võidakse nõuda testimist enne riiki
sisenemist ja lisaks ka korduvat testimist reisi ajal.
Reisile minevaid kliente informeerime sellel hetkel kehtivatest reeglitest ca nädal enne reisi, et
jõuaks teha puuduvad testid ja dokumendid.