Kindlustus

* Soovitame kohe reisi broneerides vormistada reisikindlustus, millel lisaks tervisekindlustusele on ka reisi katkemise ja annulleerimise kindlustus. Viimane korvab reisi ärajäämise kulud haigestumise või muu õnnetuse korral.

* Suusareisile minnes kontrolli, kas reisikindlustus katab ka suusareisi lisariski. Enamus kindlustusfirmadel on see lisarisk eraldi välja toodud.

* Lisakindlustusena sõlmitav pagasikindlustus hüvitab kahjud pagasi purunemise või kadumise korral.
NB! Ei hüvitata suuskade kadumist mittevalvatavast või lukustamata kohast.

* Lisakindlustusena sõlmitav vastutuskindlustus hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud kahju sh suusaõnnetuse tekitamisega kaasnevad nõuded. Itaalias kohustuslik!

* Kui omad pidevat reisikindlustust, kontrolli kas see katab ka vajalikud lisariskid.

* Soovitame reisile kaasa võtta ka Euroopa ravikindlustuskaart mis annab paljudes meditsiiniasutustes esmase vajaliku garantii ja vähendab ravi saamisele eelnevat bürokraatiat. Ravikindlustuskaart ei anna kindlustuskaitset osades suusakülades olevates erakliinikutes. Kindlasti ei hüvitata transpordikulusid õnnetuspaigast haiglasse, visiiditasu, normhindadest kallimat ravi, apteegist ostetavaid ravimeid ega Eestisse tagasipöördumise lisakulusid.

* Kui Teil pole reisikindlustust, vormistage see ise mugavalt siin.